NFTлер Fox телеберүүсүнө "Маскачан ырчы" - CoinDeskке келишет

Криптовалюта, санарип активдер жана акчанын келечеги боюнча жаңылыктар жана маалыматтардын лидери CoinDesk - эң жогорку журналисттик стандарттарга умтулган жана редакциялык саясаттын катаал топтомуна баш ийген маалымат каражаты. CoinDesk - Digital Currency Groupтун криптовалюталарга жана blockchain стартаптарына инвестиция салган көз карандысыз операциялык туунду компаниясы.

@2021 CoinDesk

Булак: https://www.coindesk.com/business/2021/10/13/nfts-are-coming-to-fox-tv-show-masked-singer/


YouTube Video