Өкмөттөр жана тармактар: Каржы жаны үчүн күрөш

Бүгүнкү күндө өкмөттөр экономика жана каржы жаатында олуттуу чечимге ээ, бирок тармактык башкаруунун борбордон ажыратылган альтернативалары бул көзөмөлгө коркунуч келтирүүдө.

Биздин негизги талкуубуз: Каржы жааты үчүн күрөш.

Бул эпизоддо NLW бир жагынан өкмөттөрдүн ортосундагы атаандаштыкты жана ошол күчтү өзгөртө турган борбордон ажыратылган тармактык каржылоонун альтернативаларын карайт. Кызыгы, бул сынакта корпорациялар эки тарапка тең ар кандай мезгилдерде жана ар кандай жолдор менен пайда алып келе турган ролду ойношу мүмкүн.

Маалымат булагы: https://www.coindesk.com/governments-networks-battle-finance