Canto blockchain Ethereum 2-кабатына көчүп, "неофинансы" төңкөрүш үчүн Polygon технологиясын колдонот.

Блокчейн коомчулугу үчүн олуттуу өнүгүүдө, Canto, Layer 1 блокчейн башында 2022-жылы ишке киргизилип, Ethereum's Layer 2 (L2) га көчкөндүгүн жарыялады. Миграцияны Polygon's Chain Development Kit (CDK) көмөктөшөт, бул технология нөлдүк билим (ZK) чынжырларын түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул кадам реалдуу дүйнөдөгү активдерге басым жасоого багытталган жана "неофинансылык" келечекке кадам катары каралат.

Полигон CDK ролу жана нөлдүк билим далили

Polygon's CDK ачык булактуу, уруксатсыз негизди сунуштайт, ал ZK чынжырларын долбоорлоого мүмкүндүк берет, аны коомчулуктун этикасын чагылдыруу үчүн ыңгайлаштырса болот. Бул чынжырлар Ethereum менен байланышкан бирдиктүү экосистеманын бөлүгү болуп, алардын көз карандысыздыгын сактап калат. Canto үчүн бул, эгерде Canto Commons деп аталган жамааттык алкагында келишимге жетишилсе, негизги иштеп чыгуучулар жамааттын уруксатсыз эгемендүүлүк жана коомдук өтүмдүүлүк принциптерин камтыган ZK L2 түзүшөт дегенди билдирет.

Миграция Кантого Ethereumга үзгүлтүксүз кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган бирдиктүү Polygon экосистемасына кирүүгө мүмкүндүк берет. Колдонуучулар үчүн коопсуздук Ethereumдан криптографиялык коопсуздукту мурастаган эң мыкты ZK провери аркылуу камсыз кылынат. Бул алдамчылыктын далилдеринин социалдык-экономикалык стимулдарынын зарылдыгын жок кылат, ошону менен ишенимди жана борбордон ажыратууну күчөтөт.

Нефинансылык келечекке карай

"Неофинанс" термини блокчейн протоколдоруна чынжырдан тышкаркы активдерди жайгаштыруу аркылуу жетишилген финансылык эффективдүүлүктүн жаңы доорун билдирет. Полигондун модулдук дизайны бул эффективдүүлүктөрдү коопсуздукка же өтүмдүүлүккө доо кетирбестен масштабда ачууга мүмкүндүк берет. Неофинансы масштабда ишке ашырылышы үчүн терең ликвиддүүлүк маанилүү жана бул жерде Ethereum ZK менен иштеген L2ге көчүү ишке ашат. Canto Plonky2 ZK далилдөөчү ишке ашырууну колдонот жана борбордон ажыратылган секвенирлөө үчүн анын далилдөөчү валидатор топтомун сактап калат. Бул Canto'нун учурдагы валидаторлору же стэйкерлери үчүн эч кандай өзгөрүү болбошуна кепилдик берет.

Канто бул миграция тенденциясында жалгыз эмес. Ушул жылдын башында, Celo жана Fantom дагы Ethereum Layer 2 болууну пландап жатышканын жарыялашты, бул Ethereum экосистемасына карай кеңири тармактын жылышынан кабар берет. Canto азыр Astar, Immutable, IDEX жана Palm Network катарына Polygon тармагы тарабынан курулган ZK негизиндеги Layer 2 катары кошулат. 

Кантонун Ethereum's Layer 2ге көчүшү, Polygon's CDK тарабынан шартталган, блокчейн коомчулугунун реалдуу дүйнөдөгү активдерди интеграциялоо жана неофинансылык келечекке өтүү боюнча үзгүлтүксүз аракеттериндеги маанилүү этапты белгилейт. Миграция коопсуздукту жана ликвиддүүлүктү гана жогорулатпастан, ошондой эле борбордон ажыратуу жана ишенимсиз кепилдиктерге шарт түзөт. 

Булак: https://www.cryptopolitan.com/canto-blockchain-migrates-to-ethereums-layer-2/