S&P 500 күзгө чейин орнотулууда. Эмне үчүн баалуу кагаздар рыногу солкулдап турат.

Текст өлчөмү

Булак: https://www.barrons.com/articles/stock-market-drop-51634082462?siteid=yhoof2&yptr=yahoo


YouTube Video