Сентябрь айындагы ФРСтин билдирүүсүндө эмне өзгөрдү

Бул Шаршембидеги Ачык Базар Федералдык Комитетинин билдирүүсүн кийинчерээк берилген маалымат менен салыштыруу Fed's previous policy-making meeting on July 29.

July отчеттон алынып Текст ортосунда аркылуу горизонталдуу сызык менен кызыл болот.

жаңы отчетунда биринчи жолу пайда Text кызыл жана баса белгиледи.

Black текст эки отчетунда кездешет.

Source: https://www.cnbc.com/2020/09/16/heres-what-changed-in-the-september-fed-statement.html