Fetch.ai IOTA - Deep Dive менен кызматташат

Акыры Fetch.ai IOTA менен Автономдук Экономикалык Агенттерди IOTAнын маалыматтык тармактары менен байланыштыруу боюнча өнөктөштүккө киришкенин жарыялады. Fetch.ai менен IOTA кызматташтыгы маалымат издөө мүмкүнчүлүгүн өнөктөштүк аркылуу маалымат издөөчүлөр менен маалымат булактарынын ортосунда үзгүлтүксүз, реалдуу убакытта жана үзгүлтүксүз байланышты орнотуу менен чечет. Маалыматтарды заматта жана ылдам ачуу баалуулукту жоготуп албоо үчүн өтө маанилүү. 

IOTA менен Fetch.ai ортосундагы кызматташтык IOTA жана Fetch.ai автономдуу экономикалык агенттеринин маалымат агымынын технологиясынын ортосунда көпүрө түзүүгө багытталган. Автономиялык Экономикалык Агенттер менчик ээсинин туруктуу кийлигишүүсүнөн көзкарандысыз иштөө үчүн иштелип чыккан эрежелердин жыйындысын билдирет.

Fetch.ai IOTA - Deep Dive менен кызматташат

Өнөктөштүк аркылуу Автономиялык Экономикалык Агенттер маалыматтарды тез арада алуу үчүн IOTAнын тармактык агымдарына мүмкүнчүлүк алышат. Маалыматтарды жарыялоонун стимулдарын жана артыкчылыктарын жакшыртуу үчүн агенттер акча табуунун жаңы жолдорун сунушташты. Акча табуу жолдору Fetch.ai экосистемасын иштеп чыгуучулар жана IOTA тармагындагы маалыматтарды чыгаруучулар үчүн өтө пайдалуу. Маалыматтардын бүтүндүгүн сактоо үчүн, Fetch.ai агенттери тарабынан баяндалган маалымат түйүндөрү IOTA тармагында сакталат.

Маалыматтарды өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы маалыматтардын өз ара ачылышы коомдор, тармактар, мекемелер жана ишканалар үчүн чексиз санда колдонууга мүмкүндүк берет. Өнөктөштүк ошондой эле Fetch.ai жана IOTA токендеринин Web 3.0 экосистемасында олуттуу роль ойношуна шарт түзөт, ошону менен платформалардын кардары катары колдонуучуларга жаңы инсандыкты берет. Демек, ушул жаңыртууга ылайык жана биздин IOTA божомолу, экосистема убакыттын өтүшү менен ар тараптуу өсүштү катташы мүмкүн. Азыркы учурда, эки платформа тезирээк, эффективдүү жана адилеттүү автоматташтырылган кызматтарды көрсөтүү үчүн көптөгөн блокчейндерде Fetch.aiдин blockchain-агностикалык агенттерин иштетүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатышат.

Fetch.ai IOTA - Deep Dive менен кызматташат

Маалымат булагы: https://www.cryptonewsz.com/fetch-ai-collaborates-with-iota-a-deep-dive/